teco to-400e

TO-400E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 250A, 300A, 350A, 400A; icu = 22kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan