teco to-250ec

TO-250EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 250A; icu = 22kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan