teco to-225ec

TO-225E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 125A, 150A, 175A, 200A, 225A; icu = 15kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan