teco to-100ec

TO-100EB, TO-100EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A; icu = 10kA, 15kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan