teco to-50e

TO-50E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 15A, 20A, 30A, 40A, 50A; icu = 2.5kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan