edmi mk7c kwh meter

Đồng hồ điện tử 1 pha EDMI. Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


Công tơ EDMI MK7C có khả năng đo đếm sóng hài tổng, cắt mạch từ xa 100A. ngõ ra xung và ngõ ra relay. Đồng hồ EDMI đang được sử dụng ở Việt nam rất nhiều

MEASUREMENT / ĐO ĐẾM
 • Cấp chính xác 1 và 2 / Class 1 & Class 2 (MID Class B & Class A)
 • Tương thích tiêu chuẩn IEC 62052-11, 62053-21, 62053-23/ Compliance with IEC 62052-11, 62053-21, 62053-23
 • Tương thích tiêu chuẩn AS 62052.11, 62053.21, 62053.23 / Compliance with AS 62052.11, 62053.21, 62053.23
 • Dùng cho lưới 1 pha 2 dây với dao cách ly / 1 Phase 2 Wire with 100A Disconnect Switch
 • Lý tưởng cho đo đếm hệ thống pin mặt trời nối lưới / Ideal for PV Grid Connected Net Metering Applications

VOLTAGE & POWER SUPPLY
 • Nominal Voltage: 220V – 240V
 • Operating Range: 180V – 290V
 • Burden: <10VA/phase @ Vn
 • Frequency Range: 45Hz – 65Hz

CURRENT
 • WC Range: 5/100A, 10/100A
 • WC Limit: 30 times Imax for 0.5 cycles 7000A for 3 cycles
 • Burden: <0.5VA/phase

MEASURED ENERGY VALUES
 • 1 Element 4 Quadrant
 • Import/Export Wh, varh and VAh
 • Per Quadrant Wh, varh and VAh
 • Absolute Wh, varh and VAh

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES
 • Power: W, var, VA, Vrms, Irms
 • Power Factor, Frequency, Phasor Angles

POWER QUALITY INDICATION
 • Total Harmonic Distortion (THD)
 • Waveform Download

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ điện 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ điện 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ điện 3 pha 3 giá (cơ, điện tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ điện tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ