Tektronix

Thiết bị đo kiểm Tektronix : máy hiện sóng số, máy phân tích phổ, máy phát chức năng

Máy hiện sóng Tektronix TDS2002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Máy hiện sóng Tektronix TDS1002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Máy hiện sóng Tektronix TDS1012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Máy hiện sóng Tektronix TDS1001B 40 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1001B 40 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 40MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến