OBO V20-C 3+NPE

V20-C 3+NPE : Chống sét lan truyền 3 pha OBO 3 phase + NPE, 40kA, 60kA, 120kA.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật chống sét