AT8SDN autonics

Autonics AT8SDN là timer chuyên dùng để khở động sao tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha. Thời gian khóa chéo 50mS, 100mS, 200mS, 400mS...


FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Dải nguồn nuôi rộng / *Realization of wide range of power supply : 24-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC, 12VDC
  • Nâng cấp thay thế cho AT8SD / *This is upgraded model from AT8SD series.
  • Dải thời gian rộng / *Wide range of setting time and switching time. UT1(Setting time) : Selectable 5, 10, 50, 100sec ;UT2(Switching time) : Selectable 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5sec
  • Dễ cài đặt thời gian / *Easy setting of time, switching time on front panel.
  • Tích hợp LED chỉ thị / *Built-in LED indicator for output status.
  • Ứng dụng / *Application : Starting large capacity motors

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model AT8N trong dãy

  • AT8NSDN : Nguồn cấp 100-240VAC / 24-240VDC

Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue AT8SDN
Hướng dẫn sử dụng AT8SDN