mt4w autonics

Autonics MT4W là dòng đồng hồ tủ điện kích thước nhỏ gọn, đo điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, dòng điện 1 chiều, dòng điện xoay chiều, tần số, hiển thị led 7 đoạn 4 số.


Multi panel meter MT4Y/MT4W series has various functions such as AC frequency measuring function, zero adjustment function and transmission output scale function. This series is the super version of panel meter which realizes -19,999 to 9999 max display range, wide power supply range and various output option selection..

FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
 • Có nhiều tùy chọn ngõ ra (Mặc định : Chỉ hiển thị). Ngõ ra truyền thông RS485, Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp, Dòng (4 - 20mA), Ngõ ra BCD, Ngõ ra NPN/PNP collector hở, Ngõ ra Relay
 • Thông số ngõ vào đo Max. : 500VDC, 500VAC, DC5A, AC5A
 • Dải hiển thị Max. : -1999 ~ 9999
 • Chức năng cài đặt tỷ lệ High/Low
 • Chức năng đo tần số AC : 0.1 ~ 9999Hz
 • Nhiều chức năng khác : Chức năng kiểm tra giá trị hiển thị max. và min., Chức năng trì hoãn chu kỳ hiển thị, Chức năng Zero, Chức năng hiệu chỉnh hiển thị High, Chức năng cài đặt tỷ lệ ngõ ra dòng
 • Dải nguồn cấp rộng : 12 - 24VDC, 100 - 240VAC

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model MT4W trong dãy

 • MT4W-DA-4N : Đo dòng điện DC, Loại chỉ hiển thị (Không chức năng ngõ ra)
 • MT4W-DA-40 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra tiếp điểm Relay + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DA-41 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra tiếp điểm Relay
 • MT4W-DA-42 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-DA-43 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-DA-44 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DA-45 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DA-46 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-DA-47 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra PNP collecotr hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-DA-48 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-DA-49 : Đo dòng điện DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-DV-4N : Đo điện áp DC, Loại chỉ hiển thị (Không chức năng ngõ ra)
 • MT4W-DV-40 : Đo điện áp DC, Ngõ ra tiếp điểm Relay + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DV-41 : Đo điện áp DC, Ngõ ra tiếp điểm Relay
 • MT4W-DV-42 : Đo điện áp DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-DV-43 : Đo điện áp DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-DV-44 : Đo điện áp DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DV-45 : Đo điện áp DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-DV-46 : Đo điện áp DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-DV-47 : Đo điện áp DC, Ngõ ra PNP collecotr hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-DV-48 : Đo điện áp DC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-DV-49 : Đo điện áp DC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-AA-4N : Đo dòng điện AC, Loại chỉ hiển thị (Không chức năng ngõ ra)
 • MT4W-AA-40 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra tiếp điểm Relay + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AA-41 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra tiếp điểm Relay
 • MT4W-AA-42 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-AA-43 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-AA-44 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AA-45 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AA-46 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-AA-47 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra PNP collecotr hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-AA-48 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-AA-49 : Đo dòng điện AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-AV-4N : Đo điện áp AC, Loại chỉ hiển thị (Không chức năng ngõ ra)
 • MT4W-AV-40 : Đo điện áp AC, Ngõ ra tiếp điểm Relay + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AV-41 : Đo điện áp AC, Ngõ ra tiếp điểm Relay
 • MT4W-AV-42 : Đo điện áp AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-AV-43 : Đo điện áp AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra BCD động
 • MT4W-AV-44 : Đo điện áp AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AV-45 : Đo điện áp AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra transmission (DC4 - 20mA)
 • MT4W-AV-46 : Đo điện áp AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-AV-47 : Đo điện áp AC, Ngõ ra PNP collecotr hở + Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp
 • MT4W-AV-48 : Đo điện áp AC, Ngõ ra NPN collector hở + Ngõ ra RS485
 • MT4W-AV-49 : Đo điện áp AC, Ngõ ra PNP collector hở + Ngõ ra RS485

Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue MT4W
Hướng dẫn cài đặt MT4W