Các sản phẩm khác

Thiết bị điện khác: tụ bù, chuyển nguồn tự động

ATE autonics

Autonics ATE là timer on delay kinh tế, thông dụng, nhiều dải thời gian cho phép đáp ứng hầu như mọi yêu cầu.

Fotek SSR-10AA

Solid State Relay (SSR) Fotek SSR-XXAA, điện áp điều khiển 80-250VAC, điện áp tải 1 pha 24-380VAC, dãy dòng điện : 10A, 25A, 40A. Sử dụng cho tải điện trở

Cảm biến quang Fotek CDR-30X (M18)

Cảm biến quang Fotek CDR-30X là loại cảm biến quang phát hiện vật thể cách tối đa 30cm, sử dụng nguồn 10-30VDC. Ngõ ra NPN và PNP NO Thường dùng phát hiện các vật thể bằng kim loại hoặc phi kim

Fotek SSR-10DA-H

Solid State Relay (SSR) Fotek, điện áp điều khiển 3-32VDC, điện áp tải 1 pha 90-480VAC, dãy dòng điện : 10, 25, 40, 75A. Sử dụng cho tải điện trở

Fotek SSR-10AA-H

Solid State Relay (SSR) Fotek TSR-xxAA-H, điện áp điều khiển 80-250VAC, điện áp tải 3 pha 90-480VAC, dãy dòng điện : 25A, 40A, 75A. Sử dụng cho tải điện trở

Fotek SSR-10DA

Solid State Relay (SSR) Fotek, điện áp điều khiển 3-32VDC, điện áp tải 24-380VAC, dãy dòng điện : 10, 25, 40A. Sử dụng cho tải điện trở

Fotek SSR-10AA-H

Solid State Relay (SSR) Fotek TSR-xxDA-H, điện áp điều khiển 3-32VDC, điện áp tải 3 pha 90-480VAC, dãy dòng điện : 25A, 40A, 75A. Sử dụng cho tải điện trở

Cảm biến quang Fotek A3T

Cảm biến quang Fotek A3T là loại cảm biến quang thu phát đối xứng, sử dụng nguồn 24-240VAC / DC. Khoảng cách phát hiện 2m, 3m, 4m.

Fotek SSR-10AA-H

Solid State Relay (SSR) Fotek SSR-xxAA-H, điện áp điều khiển 80-250VAC, điện áp tải 1 pha 90-480VAC, dãy dòng điện : 25A, 40A. Sử dụng cho tải điện trở

Cảm biến quang Fotek A3G

Cảm biến quang Fotek A3G là loại cảm biến quang phản xạ gương, sử dụng nguồn 24-240VAC / DC. Khoảng cách phát hiện 2m, 3m, 4m.