Emic

Thiết bị điện Emic : biến dòng điện, công tơ điện, TU, TI trung thế

Đồng hồ điện 1 pha, công tơ điện 1 pha EMIC

Các loại đồng hồ điện 1 pha của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A, 40(120A).