omron h3dkz-f

H3DKZ-F là Timer loại on / off (flicker) với thời gian on và thời gian off có thể chỉnh độc lập với khoảng cực rộng.
  • Lắp đặt trên Dinrail
  • Nguồn cấp cực rộng 24-240AC/DC
  • Thời gian on/off chỉnh độc lập từ 0.1s đến 12000h

Ứng dụng
  • Thiết bị hoạt động luân phiên theo thời gian
  • Thiết bị hoạt động theo chu kỳ ví dụ 30 phút thì tưới cây trong 1 phút
  • Bơm hồi nhiệt theo thời gian

Tài liệu : Omron H3DKZ