Bảng giá thiết bị điện Mikro-01-05-2012 bao gồm giá tụ bù, bộ điều khiển tụ bù Mikro, relay bảo vệ quá dòng, chạm đất, dòng rò, mất pha đảo pha, quá áp, kém áp Mikro (Malaysia)

alt : Bảng giá thiết bị điện Mikro