bang gia bien tan ls

Bảng giá biến tần LS mới nhất 2020 : IE5, IC5, IG5A, IP5A, IG5H, IS5, IS7, M100, H100, S100

Nội dung chính

  1. Giá biến tần LS IG5A
  2. Giá biến tần IG5H
  3. Giá biến tần LS IS7
  4. Giá biến tần M100
  5. Giá biến tần H100
  6. Giá biến tần S100
  7. Bảng giá biến tần LS pdf

Giá biến tần IG5A

Vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220v
Biến tầnCông suấtGiá
SV004IG5A-1 0.4KW 3,520,000
SV008IG5A-1 0.75KW 3,780,000
SV015IG5A-1 1.5KW 4,250,000

 

Vào 3 pha 220V, ra 3 pha 220v
Biến tầnCông suấtGiá
SV004IG5A-2 0.4 KW 3,190,000
SV008IG5A-2 0.75 KW 3,450,000
SV015IG5A-2 1.5 KW 3,990,000
SV022IG5A-2 2.2KW 4,610,000
SV037IG5A-2 3.7KW 5,210,000
SV040IG5A-2 4KW 5,210,000
SV055IG5A-2 5.5KW 7,800,000
SV075IG5A-2 7.5KW 8,730,000
SV110IG5A-2 11KW 16,020,000
SV150IG5A-2 15KW 18,480,000
SV185IG5A-2 18.5KW 21,290,000
SV220IG5A-2 22KW

25,260,000

 

Vào 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380v
Biến tầnCông suấtGiá
SV004IG5A-4 0.4 KW 3,430,000
SV008IG5A-4 0.75 KW 3,620,000
SV015IG5A-4 1.5 KW 3,970,000
SV022IG5A-4 2.2KW 4,520,000
SV037IG5A-4 3.7KW 5,380,000
SV040IG5A-4 4.0KW 5,380,000
SV055IG5A-4 5.5KW 7,560,000
SV075IG5A-4 7.5KW 8,260,000
SV110IG5A-4 11KW 14,350,000
SV150IG5A-4 15KW 15,620,000
SV185IG5A-4 18.5KW 18,540,000
SV220IG5A-4 22KW 20,130,000

Giá biến tần IG5H

Vào 3 pha 220V, ra 3 pha 220V
Biến tầnCông suấtGiá
INV,SV004IG5H-2 0.4kW 3,100,000
INV,SV008IG5H-2 0.75kW 3,350,000
INV,SV015IG5H-2 1.5kW 3,880,000
INV,SV022IG5H-2 2.2kW 4,470,000
INV,SV037IG5H-2 3.7kW 5,050,000
INV,SV040IG5H-2 4.0kW 5,050,000
INV,SV055IG5H-2 5.5kW 7,570,000
INV,SV075IG5H-2 7.5kW 8,480,000
Vào 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380v-480V
Biến tầnCông suấtGiá
INV,SV004IG5H-4 0.4 kW 3,330,000
INV,SV008IG5H-4 0.75 kW 3,520,000
INV,SV015IG5H-4 1.5 kW 3,860,000
INV,SV022IG5H-4 2.2 kW 4,390,000
INV,SV037IG5H-4 3.7 kW 5,220,000
INV,SV040IG5H-4 4.0 kW 5,220,000
INV,SV055IG5H-4 5.5 kW 7,340,000
INV,SV075IG5H-4 7.5 kW 8,020,000

Giá biến tần LS IS7

 

Vào 3 pha 220V, ra 3 pha 220V, điều khiển điện trở thắng
Biến tầnCông suấtGiá
SV0008IS7-2NO 0.75kW 7,700,000
SV0015IS7-2NO 1.5kW 8,010,000
SV0022IS7-2NO 2.2kW 8,500,000
SV0037IS7-2NO 3.7kW 8,800,000
SV0055IS7-2NO 5.5kW 9,850,000
SV0075IS7-2NO 7.5kW 10,890,000
SV0110IS7-2NO 11kW 17,190,000
SV0150IS7-2NO 15kW 19,260,000
SV0185IS7-2NO 18.5kW 25,940,000
SV0220IS7-2NO 22kW 29,390,000
SV0300IS7-2SO 30kW 43,810,000
SV0370IS7-2SO 37kW 51,110,000
SV0450IS7-2SO 45kW 57,690,000
SV0550IS7-2SO 55kW 76,470,000
SV0750IS7-2SO 75kW 84,900,000
Vào 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380V-480V
Biến tầnCông suấtGiá
SV0008IS7-4NO 0.75kW 7,450,000
SV0015IS7-4NO 1.5kW 7,790,000
SV0022IS7-4NO 2.2kW 8,160,000
SV0037IS7-4NO 3.7kW 8,370,000
SV0055IS7-4NO 5.5kW 9,570,000
SV0075IS7-4NO 7.5kW 10,380,000
SV0110IS7-4NO 11kW 16,040,000
SV0150IS7-4NO 15kW 17,760,000
SV0185IS7-4NO 18.5kW 21,960,000
SV0220IS7-4NO 22kW 24,890,000
SV0300IS7-4NO 30kW 37,180,000
SV0370IS7-4NO 37kW 40,380,000
SV0450IS7-4NO 45kW 47,760,000
SV0550IS7-4NO 55kW 52,910,000
SV0750IS7-4NO 75kW 62,770,000
SV0008IS7-4NOFD 0.75kW 9,220,000
SV0015IS7-4NOFD 1.5kW 9,680,000
SV0022IS7-4NOFD 2.2kW 10,110,000
SV0037IS7-4NOFD 3.7kW 10,430,000
SV0055IS7-4NOFD 5.5kW 12,040,000
SV0075IS7-4NOFD 7.5kW 13,040,000
SV0110IS7-4NOFD 11kW 20,150,000
SV0150IS7-4NOFD 15kW 23,540,000
SV0185IS7-4NOFD 18.5kW 28,480,000
SV0220IS7-4NOFD 22kW 32,130,000
SV0300IS7-4NOD 30kW 41,320,000
SV0370IS7-4NOD 37kW 45,980,000
SV0450IS7-4NOD 45kW 54,350,000
SV0550IS7-4NOD 55kW 60,750,000
SV0750IS7-4NOD 75kW 68,890,000
SV0900IS7-4SOD 90kW 105,380,000
SV1100IS7-4SOD 110kW 111,850,000
SV1320IS7-4SOD 132kW 123,950,000
SV1600IS7-4SOD 160kW 159,700,000
SV1850IS7-4SOD 185kW 216,440,000
SV2200IS7-4SOD 220kW 227,840,000
SV2800IS7-4SO 285kW 394,350,000
SV3150IS7-4SO 315kW 483,530,000
SV3750IS7-4SO 375kW 519,870,000

Giá biến tần M100

Vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V
Biến tầnCông suấtGiá
LSLV0001M100-1EOFNS 0.1KW 2,260,000
LSLV0002M100-1EOFNS 0.2KW 2,330,000
LSLV0004M100-1EOFNS 0.4KW 2,500,000
LSLV0008M100-1EOFNS 0.75KW 2,650,000
LSLV0015M100-1EOFNS 1.5KW 3,130,000
LSLV0022M100-1EOFNS 2.2KW 3,420,000
LSLV0001M100-1EOFNA 0.1KW 2,440,000
LSLV0002M100-1EOFNA 0.2KW 2,520,000
LSLV0004M100-1EOFNA 0.4KW 2,680,000
LSLV0008M100-1EOFNA 0.75KW 2,850,000
LSLV0015M100-1EOFNA 1.5KW 3,370,000
LSLV0022M100-1EOFNA 2.2KW 3,670,000

Giá biến tần H100

Vào 3 pha 220V, ra 3 pha 220V
Biến tầnCông suấtGiá
LSLV0008H100-2CONN 0.75kW 5,280,000
LSLV0015H100-2CONN 1.5kW 5,630,000
LSLV0022H100-2CONN 2.2kW 6,340,000
LSLV0037H100-2CONN 3.7kW 7,130,000
LSLV0055H100-2CONN 5.5kW 8,600,000
LSLV0075H100-2CONN 7.5kW 9,810,000
LSLV0110H100-2CONN 11KW 11,150,000
LSLV0150H100-2CONN 15KW 15,010,000
LSLV0185H100-2CONN 18.5KW 19,510,000
Vào 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380V
Biến tầnCông suấtGiá
LSLV0008H100-4COFN 0.75kW 5,580,000
LSLV0015H100-4COFN 1.5kW 5,840,000
LSLV0022H100-4COFN 2.2kW 6,300,000
LSLV0037H100-4COFN 3.7kW 7,030,000
LSLV0055H100-4COFN 5.5kW 7,950,000
LSLV0075H100-4COFN 7.5kW 9,240,000
LSLV0110H100-4COFN 11KW 10,380,000
LSLV0150H100-4COFN 15KW 14,270,000
LSLV0185H100-4COFN 18.5KW 17,020,000
LSLV0220H100-4COFN 22KW 21,980,000
LSLV0300H100-4COFN 30KW 25,960,000
LSLV0370H100-4COND 37KW 33,210,000
LSLV0450H100-4COND 45KW 39,950,000
LSLV0550H100-4COND 55KW 46,650,000
LSLV0370H100-4COFD 37KW 36,400,000
LSLV0450H100-4COFD 45KW 43,680,000
LSLV0550H100-4COFD 55KW 51,010,000
LSLV0750H100-4COFD 75KW 52,200,000
LSLV0900H100-4COFD 90KW 63,370,000
LSLV1100H100-4COFD 110KW 92,560,000
LSLV1320H100-4COFD 132KW 97,760,000
LSLV1600H100-4COFD 160KW 112,480,000
LSLV1850H100-4COFD 185KW 128,960,000
LSLV2200H100-4COFD 220KW 151,840,000
LSLV2500H100-4COFD 250KW 171,600,000
LSLV3150H100-4COFD 315KW 376,480,000
LSLV3550H100-4COFD 355KW 416,000,000
LSLV4000H100-4COFD 400KW 468,000,000
LSLV5000H100-4COFD 500KW 513,760,000

Giá biến tần S100

Vào 3 pha 220V-240v, ra 3 pha 220V
Biến tầnCông suấtGiá
LSLV0004S100-2EONNS 0.4kW 3,840,000
LSLV0008S100-2EONNS 0.75kW 4,150,000
LSLV0015S100-2EONNS 1.5kW 4,790,000
LSLV0022S100-2EONNS 2.2kW 5,520,000
LSLV0037S100-2EONNS 3.7kW 6,260,000
LSLV0040S100-2EONNS 4.0kW 6,260,000
LSLV0055S100-2EONNS 5.5kW 8,960,000
LSLV0075S100-2EONNS 7.5kW 10,040,000
LSLV0110S100-2EONNS 11KW 16,040,000
LSLV0150S100-2EONNS 15KW 18,580,000

 

Vào 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380V
Biến tầnCông suấtGiá
LSLV0004S100-4EONNS 0.4/0.75kw 4,120,000
LSLV0008S100-4EONNS 0.75/1.5kw 4,350,000
LSLV0015S100-4EONNS 1.5/2.2kw 4,760,000
LSLV0022S100-4EONNS 2.2/3.7kw 5,420,000
LSLV0037S100-4EONNS 3.7/4kw 6,460,000
LSLV0040S100-4EONNS 4/5.5kw 6,460,000
LSLV0055S100-4EOFNS 5.5/7.5kw 8,690,000
LSLV0075S100-4EOFNS 7.5/11kw 9,500,000
LSLV0110S100-4EOFNS 11/15kw 15,260,000
LSLV0150S100-4EOFNS 15/18.5kw 16,890,000
LSLV0185S100-4EOFNS 18.5/22kw 19,780,000
LSLV0220S100-4EOFNS 22/30kw 22,420,000
LSLV0300S100-4CONDS 30/37kw 35,160,000
LSLV0370S100-4CONDS 37/45kw 39,590,000
LSLV0450S100-4CONDS 45/55kw 45,150,000
LSLV0550S100-4CONDS 55/75kw 51,700,000
LSLV0750S100-4CONDS 75/90kw 56,540,000