Theo VnExpress.net - 30/06/2012

Bảng giá điện từ ngày 01/07/2012, sau thông báo do tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi tối 29/06/2012. Sau khi Bộ Công Thương ban hành thông tư số 17/2012/TT-BCT

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

STT Mức sử dụng một hộ trong tháng Giá hiện nay Giá áp từ 1/7
1 50 kWh (nghèo, thu nhập thấp) 993 993
2 Cho kWh từ 0-100 1.242 1.284
3 Cho kWh từ 101- 150 1.369 1.457
4 Cho kWh từ 151-200 1.734 1.848
5 Cho kWh từ 201- 300 1.877 1.997
6 Cho kWh từ 301- 400 2.008 2.137
7 Cho kWh từ 401 trở lên 2.060 2.192

Giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất:

STT Đối tượng áp dụng giá bán điện Giá hiện nay Giá áp từ 1/7
1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1.102 1.158
b) Giờ thấp điểm 683 718
c) Giờ cao điểm 1.970 2.074
2 Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.128 1.184
b) Giờ thấp điểm 710 746
c) Giờ cao điểm 2.049 2.156
3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22kV
a) Giờ bình thường 1.164 1.225
b) Giờ thấp điểm 727 773
c) Giờ cao điểm 2.119 2.224
4 Cấp điện áp dưới 6kV
a) Giờ bình thường 1.216 1.278
b)Giờ thấp điểm 767 814
c) Giờ cao điểm 2.185 2.306

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:

STT Cấp điện áp Giá hiện nay Giá áp từ 1/7
1 Từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1.808 1.909
b) Giờ thấp điểm 1.022 1.088
c) Giờ cao điểm 3.117 3.279
2 Từ 6kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.939 2.046
b) Giờ thấp điểm 1.153 1.225
c) Giờ cao điểm 3.226 3.388
3 Dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1.965 2.074
b) Giờ thấp điểm 1.205 1.279
c) Giờ cao điểm 3.369 3.539

Nếu phát hiện đối tượng vi phạm giá bán điện sinh hoạt bậc thang, bạn có thể báo cáo vi phạm giá điện tại đây