powtran PI8100

Powtran PI8100a là biến tần sử dụng kỹ thuật điều khiển hiện đại, phương pháp điều khiển vector không cảm biến. Ứng dụng được hầu hết lĩnh vực; Màn hình rời, hỗ trợ 2 màn hình điều khiển


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH


ỨNG DỤNG


Các mã biến tần PI8100