Tektronix TDS1012c 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1012c 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. Máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, hiển thị LCD màu, được thiết kế đặc biệt phù hợp cho giáo dục

Dòng TDS1000C-EDU là mẫu máy hiện sóng số mới nhất, được thiết kế đặc biệt đáp ứng yêu cầu của các trường, đại học. Với các chức năng tích hợp và khả năng dễ dàng để sử dụng, vận hành. Giao diện và tính năng gần với các dãy TDS1012B, TDS2012B. TDS1012C-EDU còn cung cấp khả năng kết nối với máy vi tính, phân tích dạng sóng và lưu lại. Điều này thật thuận tiện khi cần sử dụng các hình ảnh cho các bài báo cáo, luận văn.

Máy hiện sóng Tektronix TDS1012c
Ảnh chụp bitmap USB

Tektronix TDS1012c
Giao tiếp với máy vi tính

Các đặc điểm chính nổi bật của TDS1012C-EDU như sau :

Phương Lai bán các máy hiện sóng số Tektronix TDS1000C-EDU như sau