AT8SDN autonics

Autonics AT8SDN là timer chuyên dùng để khở động sao tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha. Thời gian khóa chéo 50mS, 100mS, 200mS, 400mS...


FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model AT8N trong dãy


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue AT8SDN
Hướng dẫn sử dụng AT8SDN