PR30 autonics

Autonics PR-30 là dãy cảm biến tiệm cận kiểu từ (inductive proximitive) hình trụ, loại 3 dây, đường kính 30mm.


FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model PR30 trong dãy


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue PR30
Hướng dẫn sử dụng PR30