PA-12 autonics

Autonics PA-12 là bộ điều khiển cảm biến dùng được cho cảm biến tiệm cận và cảm biến quang, có thể điều khiển đến 3A @ 250VAC.


FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model PA-12 trong dãy


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue PA-12
Hướng dẫn sử dụng PA-12