le8n timer

Timer đếm thời gian chạy máy Autonics LE8N nhỏ gọn, hiển thị LCD 8 số, có thể lưu trữ dữ liệu trong 10 năm nhờ pin lithium.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model LE3S trong dãy


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue LE8N Timer