le3s timer

Timer số Autonics LE3S rất thông dụng, thuận tiện, dễ sử dụng với 10 chế độ, chuyển nhanh chế độ Up/Down.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model LE3S trong dãy


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalog LE3S Timer