Mikro MX200A

Mikro MX200A: Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, dùng cho lưới điện 1 pha và 3 pha. Dùng kèm đế cắm 11 chân tròn. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Đề nghị xem thêm :