Mikro MX100A

Mikro MX100A: Bảo vệ mất pha, đảo pha dùng cho lưới điện 3 pha. Dùng kèm đế cắm 11 chân tròn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Đề nghị xem thêm :