Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tuyển sinh hệ TCCN

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tuyển sinh hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp năm học 2010 - 2011 các ngành dành cho các đối tượng sau :
 • Không đậu vào các trường Cao Đẳng, Đại Học
 • Đã tốt nghiệp lớp 12 nhưng chưa thi vào các trường Cao Đẳng, Đại Học
 • Đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa đạt (không bị cấm thi)
  • Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
   Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

   Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên lạc với trường theo thông tin tại trang web : http://lytc.edu.vn