Đầu Cáp Ngầm trung thế

dau cap ngam ngoai troi 22kv s

Đầu cáp ngầm trung thế có 2 loại: đầu cáp ngầm trong nhà và đầu cáp ngầm ngoài trời.

 

Tên Gọi

Quy cách Giá VND Giá Đầu cốt VND

Trong nhà 3*50mm2

-XSE-21

35-50mm2 1,425,900 84,470/3c

Trong nhà 3*95mm2

-XSE-22

70-120mm2 1,710,870 114,030/3c

Trong nhà 3*150mm2

-XSE-23

150-240mm2 2,067,660

150=135,450/3c

240=170,940/3c

Trong nhà 3*400mm2

-XSE-24

300-400mm2 2,709,000

831,600/3c

Ngoài trời 3*50mm2

-XSO-21

 35-50mm2
 1,710,870  84,470/3c

Ngoài trời 3*95mm2

-XSO-22

 70-120mm2  1,996,260  114,030/3c

Ngoài trời 3*150mm2

-XSO-23

 150-240mm2  2,352,630  150=135,450/3c

240=170,940/3c

Ngoài trời 3*400mm2

-XSO-24

 300-400mm2  2,966,040  831,600/3c

 

 MỘT SỐ PHỤ KIỆN TRUNG THẾ

Sứ đỡ trung thế (sứ đỡ thanh cái).

Dây chì trung thế.

Chì ống trung thế.

Mũ chụp chống sét van.

Mũ chụp máy biến áp.

Mũ chụp cầu dao tự rơi - Mũ chụp FCO.

Mũ chụp TU và TI.

Đầu chụp TU và Đầu chụp TI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18786488