Thiết bị điện Teco

Teco CN-125 : Contactor 125A

teco cn-125

Teco CN-125 : Contactor; dòng điện 125A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

Teco CN-100 : Contactor 100A

teco cn-100

Teco CN-100 : Contactor; dòng điện 100A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

 

Teco CU-90 : Contactor 90A

teco cu-80

Teco CU-90 : Contactor; dòng điện 90A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

Teco CU-80 : Contactor 80A

teco cu-80

Teco CU-80 : Contactor; dòng điện 80A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

 

CU-65 : Contactor TECO

teco cu-65

CU-65 : Contactor TECO; dòng điện 64A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

CU-50 : Contactor TECO

teco cu-50

CU-50 : Contactor TECO; dòng điện 52A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

 

CU-40 : Contactor TECO

teco cu-40

CU-40 : Contactor TECO; dòng điện 40A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

CU-32R : Contactor TECO

teco cu-23

CU-32R : Contactor TECO; dòng điện 32A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

 

CU-23 : Contactor TECO

teco cu-23

CU-23 : Contactor TECO; dòng điện 27A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

CU-18 : Contactor TECO

teco cu-18

CU-18 : Contactor TECO; dòng điện 22A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

Đọc thêm...

 

Trang 2 trong tổng số 3

«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18800023