Siemens MCCB

Siemens MCCB

CB khối (MCCB) của Siemens. Dòng 3VT, 3VL.
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (CB KHỐI)
SIEMENS - MADE IN EUROPE
+ Chế tạo theo tiêu chuẩn châu Âu EN60947-2/IEC947-2
+ Dòng hoạt động từ 16A tới 1600A, Umax:690V
+ Khả năng cắt 25kA, 36kA tới 65kA
+ Loại từ nhiệt(Thermal/Magnetic) từ 16A-160A(VT1)
+ Loại điện tử (ElectronicTripUnit-ETU) từ200A tới 1600A (VT2-VT5)

Frame
Size

Dòng

Định mức
In(A)

Icu


Product Code

Kíchthước
Dimension

WxHxD (mm)

LOẠITỪ-NHIỆT(Thermal-MagneticOvercurrentTripUnit)

3VT1

16

25kA

3VT1701-2DM36-0AA0

75x130x70

20

25kA

3VT1702-2DM36-0AA0

75x130x70

25

25kA

3VT1792-2DM36-0AA0

75x130x70

32

25kA

3VT1703-2DM36-0AA0

75x130x70

40

25kA

3VT1704-2DA36-0AA0

75x130x70

50

25kA

3VT1705-2DA36-0AA0

75x130x70

63

25kA

3VT1706-2DA36-0AA0

75x130x70

80

25kA

3VT1708-2DA36-0AA0

75x130x70

100

25kA

3VT1710-2DA36-0AA0

75x130x70

125

25kA

3VT1712-2DA36-0AA0

75x130x70

160

25kA

3VT1716-2DA36-0AA0

75x130x70


LOẠI Điện tử (ElectronicTripUnit-ETU)

 

 

3VT2

200

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117

250

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117

3VT3

315

36kA

3VT3763-2AA36-0AA0

140x275x117

400

36kA

3VT3763-2AA36-0AA0

140x275x117

500

36kA

3VT3763-2AA36-0AA0

140x275x117

630

36kA

3VT3763-2AA36-0AA0

140x275x117

3VT4

800

65kA

3VT4710-3AA30-0AA0

210x494x157

1000

65kA

3VT4710-3AA30-0AA0

210x494x157

3VT5

1250

65kA

3VT5716-3AA30-0AA0

210x494x157

1600

65kA

3VT5716-3AA30-0AA0

210x494x157MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB - CB KHỐI) Series 3VL - SIEMENS
+ Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, EN 60947-1, DIN VDE 0660, part 100
+ IEC 60947-2, EN 60947-2, DIN VDE 0660 part 100
+ Dòng hoạt động từ 16 A tới 1600 A, Điện áp 415 / 440 VAC, 50/60 Hz

 

 

 

Icu 40-50 Ka


Icu 70kA

Size

In (A)

Dải Điều chỉnh
Adjustable Range(A)

Mã hiệu
Cat. No.

Mã hiệu
Cat. No.

VL 160X

16

1

3VL1796-1DA33-0AA0

3VL1796-2DA33-0AA0

20

1

3VL1702-1DA33-0AA0

3VL1702-2DA33-0AA0

25

1

3VL1725-1DA33-0AA0

3VL1725-2DA33-0AA0

32

1

3VL1703-1DA33-0AA0

3VL1703-2DA33-0AA0

40

1

3VL1704-1DA33-0AA0

3VL1704-2DA33-0AA0

50

1

3VL1705-1DA33-0AA0

3VL1705-2DA33-0AA0

63

1

3VL1706-1DA33-0AA0

3VL1706-2DA33-0AA0

80

1

3VL1708-1DA33-0AA0

3VL1708-2DA33-0AA0

100

1

3VL1710-1DA33-0AA0

3VL1710-2DA33-0AA0

125

1

3VL1712-1DA33-0AA0

3VL1712-2DA33-0AA0

160

1

3VL1716-1DA33-0AA0

3VL1716-2DA33-0AA0

20

0.8-1

3VL1702-1DD33-0AA0

3VL1702-2DD33-0AA0

32

0.8-1

3VL1703-1DD33-0AA0

3VL1703-2DD33-0AA0

40

0.8-1

3VL1704-1DD33-0AA0

3VL1704-2DD33-0AA0

50

0.8-1

3VL1705-1DD33-0AA0

3VL1705-2DD33-0AA0

63

0.8-1

3VL1706-1DD33-0AA0

3VL1706-2DD33-0AA0

80

0.8-1

3VL1708-1DD33-0AA0

3VL1708-2DD33-0AA0

100

0.8-1

3VL1710-1DD33-0AA0

3VL1710-2DD33-0AA0

125

0.8-1

3VL1712-1DD33-0AA0

3VL1712-2DD33-0AA0

160

0.8-1

3VL1716-1DD33-0AA0

3VL1716-2DD33-0AA0

VL160

50

0.8-1

3VL2705-1DC33-0AA0

3VL2705-2DC33-0AA0

63

0.8-1

3VL2706-1DC33-0AA0

3VL2706-2DC33-0AA0

80

0.8-1

3VL2708-1DC33-0AA0

3VL2708-2DC33-0AA0

100

0.8-1

3VL2710-1DC33-0AA0

3VL2710-2DC33-0AA0

125

0.8-1

3VL2712-1DC33-0AA0

3VL2712-2DC33-0AA0

160

0.8-1

3VL2716-1DC33-0AA0

3VL2716-2DC33-0AA0

VL 250

200

0.8-1

3VL3720-1DC36-0AA0

3VL3720-2DC36-0AA0

250

0.8-1

3VL3725-1DC36-0AA0

3VL3725-2DC36-0AA0

VL 400

200

0.8-1

3VL4720-1DC36-0AA0

3VL4720-2DC36-0AA0

250

0.8-1

3VL4725-1DC36-0AA0

3VL4725-2DC36-0AA0

315

0.8-1

3VL4731-1DC36-0AA0

3VL4731-2DC36-0AA0

400

0.8-1

3VL4740-1DC36-0AA0

3VL4740-2DC36-0AA0

VL 630

315

0.8-1

3VL5731-1DC36-0AA0

3VL5731-2DC36-0AA0

400

0.8-1

3VL5740-1DC36-0AA0

3VL5740-2DC36-0AA0

500

0.8-1

3VL5750-1DC36-0AA0

3VL5750-2DC36-0AA0

630

0.8-1

3VL5763-1DC36-0AA0

3VL5763-2DC36-0AA0


Poles

Frame Size

In (A)

Icu(kA)

Adjustment
range

Mã Số
Code

3P

VL 800

800

40-45-50

0.4-1

3VL6780-1AE36-0AA0

VL 1250

1000

40-45-50

0.4-1

3VL7710-1AE36-0AA0

1250

40-45-50

0.4-1

3VL7712-1AE36-0AA0

VL 1600

1600

40-45-50

0.4-1

3VL8716-1AE30-0AA0

 

 

 

 

 

VL 800

800

70

0.4-1

3VL6780-2AE36-0AA0

VL 1250

1000

70

0.4-1

3VL7710-2AE36-0AA0

1250

70

0.4-1

3VL7712-2AE36-0AA0

VL 1600

1600

70

0.4-1

3VL8716-2AE30-0AA0

 

 

 

 

 

VL 800

800

100

0.4-1

3VL6780-3AE36-0AA0

VL 1250

1000

100

0.4-1

3VL7710-3AE36-0AA0

1250

100

0.4-1

3VL7712-3AE36-0AA0

VL 1600

1600

100

0.4-1

3VL8716-3AE30-0AA0

 

 

 

 

 

 

4P

VL 800

800

40-45-50

0.4-1

3VL6780-1BF46-0AA0

VL 1250

1000

40-45-50

0.4-1

3VL7710-1BF46-0AA0

1250

40-45-50

0.4-1

3VL7712-1BF46-0AA0

VL 1600

1600

40-45-50

0.4-1

3VL8716-1BF40-0AA0

 

 

 

 

 

VL 800

800

70

0.4-1

3VL6780-2BF46-0AA0

VL 1250

1000

70

0.4-1

3VL7710-2BF46-0AA0

1250

70

0.4-1

3VL7712-2BF46-0AA0

VL 1600

1600

70

0.4-1

3VL8716-2BF40-0AA0

 

 

 

 

 

VL 800

800

100

0.4-1

3VL6780-3BF46-0AA0

VL 1250

1000

100

0.4-1

3VL7710-3BF46-0AA0

1250

100

0.4-1

3VL7712-3BF46-0AA0

VL 1600

1600

100

0.4-1

3VL8716-3BF40-0AA0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18786567