FG-30 : Máy phát sóng 3MHz của Pintek

Pintek FG-30

Các loại máy phát sóng chuẩn sin, vuông, tam giác của Pintek (Taiwan). Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm điện tử, kỹ thuật số.

FG-30 : Máy phát sóng, máy phát chức năng (Function Generator) của Pintek

Cung cấp đầy đủ CO , CQ

Vui lòng tham khảo bảng giá Pintek

( 3MHz ; 6 Function , 6 Range )

6 FUNCTION ,6RANGE
0.5Hz~3MHz
LINEAR /LOG SWEEP
20Vp-p OUT

 

FG-30 SPECIFICATIONS

1. GENERAL SPECIFICATIONS:
Frequency: 0.5Hz ~ 3MHz in 6 steps, controlled by rotary switch.
Output Waveform: Sine, Square, Triangle, Ramp, Positive Pulse and Negative Pulse; 6 waveforms total.
Stability: 0.1% - 15minutes after power-on.
0.2% - 24hrs after power-on.
DC Offset: Continuous Adjustment, ?10V at no-load or ?5V at 50 load.
Limits of Operation: 0℃~40℃,10~80%R.H.
Storage Environment: -20℃~70℃,0~90%R.H.
Power source: AC 115V (±10%)50/60HZ,FUSE:600mA
AC 230V (±10%)50/60HZ,FUSE:300mA
Power Consumption: 25W
Dimensions: 27.5 x 9.0 x.30.0 cm
Weight: 2.5Kg Net.
Accessory: Power cord, manual.
2. RAMP WAVE:
Frequency: 0.5Hz - 2.5MHz
Symmetry: 80% (rise wave) to 20% (fall wave), < 5%, 1Hz ~ 100KHz.
Rise Wave Linearity: < 2%, 1Hz - 100KHz.
3. TRIANGLE WAVE:
Frequency: 0.5Hz - 3MHz.
Symmetry: 50% (rise wave) to 50% (fall wave), < 2%, 1Hz ~ 100KHz.
Linearity: < 1%, 1Hz ~ 100KHz.
4. SINE WAVE:
Frequency: 0.5Hz ~ 3MHz.
Distortion: < 2%, 1Hz ~ 100KHz.
Harmonic Ratio: < 30dB, 100KHz ~ 3MHz.
Frequency Response: < 0.1dB up to 100KHz.
< 1dB 100KHz to 3MHz.
5. SQUARE WAVE:
Frequency: 0.5Hz ~ 3MHz.
Symmetry: 50% (positive half) to 50% (negative half), < 2%, 1Hz ~ 100KHz.
Rise Time: < 60ns.
6. POSITIVE PULSE:
Frequency: 0.5Hz ~ 2.5MHz.
Width: 0.4sec ~ 100ns continuous adjustment.
Symmetry: 20% to 80%, < 5%, 1Hz ~ 100KHz.
Rise Time: < 60ns.
7. NEGATIVE PULSE:
Frequency: 0.5Hz ~ 2.5MHz.
Width: 0.4sec ~ 100ns.
Symmetry: 80% to 20%, < 5%, 1Hz ~ 100KHz.
Fall Time: < 60ns.
8. MAIN OUTPUT:
Output Impedance: 50Ω, < 2% Accuracy.
Max. output: 20 Vp-p (No load), ±1V
10 Vp-p (50Ω load),±0.5V
Min. output: 0.1Vp-p (No load) and 0.05V (50Ω load)
Attenuator: one -20dB switch, < 2% Accuracy.
9. SYNCHRONOUS OUTPUT:
Output Impedance: 50Ω, < 2% Accuracy.
Output Level: TTL level, > 3Vp-p fixed amplitude.
Fanout: > 20.
Rise Time: < 30ns.
10. VCF INPUT:
Input Impedance: 0 ~ 10V.
Input Frequency: DC ~ 1KHz.
Input Frequency Variance: 1:1 to 1:1000.
11. SWEEP SYNCHRONOUS OUTPUT:
Output Impedance: 1KHz, < 20%.
Output Waveform: Linear or Log Sweep Ramp Wave.
Output Amplitude: 10Vp-p (No load) or 5Vp-p (1KΩ load)
Output Frequency: Continuous adjustment, 0.2Hz ~ 100Hz.
12. SWEEP GENERATOR:
Sweep Form: Linear or Log switchable.
Sweep Speed: 5sec ~ 10ms, continuous adjustment.
Sweep Width: 1:1 ~ 1:100

CÁC MÁY PHÁT SÓNG PINTEK

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18802705