Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 5145
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4841
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3868
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3956
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4914
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3697
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 3370
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3487
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 3132
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3515
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2708
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2719
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2923
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2960
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 3076
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2775
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 3049
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2731
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2830
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2711
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2855
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2926
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3980
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2826
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2815
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3543
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 3120
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4909
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3539
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 4372

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»