Domino (Terminal)

domino-terminal s

 

Domino hay Terminal có 3P, 4P, 6P, 10P ...  với nhiều ngưỡng 10A, 20A, 30A, 60A, 100A ....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

MỘT SỐ SẢN PHẨM LIÊN QUAN