Relay bảo vệ Delab

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp  Delab DVS-1000

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000 . Bảo vệ mất pha, bảo vệ đảo pha, bảo vệ quá áp , bảo vệ kém áp dùng nguyên tắc áp. Thích hợp dùng cho tủ điện tổng hoặc nhánh.

Đọc thêm...

Relay bảo vệ quá dòng chạm đất Delab OC/EF TM-9000S

Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất Delab OC/EF TM-9000S

Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất Delab OC/EF TM-9000S . Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 6 đường đặc tính IDMT.

Đọc thêm...

 

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 7 đường đặc tính IDMT.

Đọc thêm...

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra.

Đọc thêm...

 

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S (IDMT). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 6 đường cong IDMT.

Đọc thêm...

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8200S

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8200s

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8200S (DTL). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra.

Đọc thêm...

 

Delab NV14S Power factor controller

Bộ điều khiển tụ bù NV-14S

Power factor controller (bộ điều khiển tụ bù) Delab NV-14S. Các loại 8 cấp, 14 cấp. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện đến bậc 11

Đọc thêm...

Delab NV5, NV7 Power factor regulator

Bộ điều khiển tụ bù NV-5, NV-7

Power factor regulator (bộ điều khiển tụ) bù Delab NV-5, NV-7Delab NV-5, NV-7. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện

Đọc thêm...

 

Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000s

Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000S

Relay bảo vệ dòng rò (ELR : Earth Leakage Relay) TM-8000s của Delab (Malaysia). Hiển thị 3 Led 7 đoạn; hiển thị điện áp; hiển thị thời gian vận hành; Tự động phát hiện lỗi ZCT; relay ngõ ra lập trình được; lập trình bằng phần mềm. Dùng kết hợp với biến dòng thứ tự không (ZCT : Zero Current Transformer)

Đọc thêm...

Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-18C, TMi-18C

Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-18C

Relay bảo vệ dòng rò (ELR : Earth Leakage Relay) TM-18c, TMi-18CTM-18c, TMi-18C của Delab (Malaysia). Hiển thị 3 Led 7 đoạn; hiển thị điện áp; hiển thị thời gian vận hành; lưu 3 giá trị sự cố cuối cùng; relay ngõ ra lập trình được; lập trình bằng phần mềm. Dùng kết hợp với biến dòng thứ tự không (ZCT : Zero Current Transformer)

Đọc thêm...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18680199