Bảng giá thiết bị điện LS 15/04/2015

 Bảng giá thiết bị điện LS 2015 : MCCB, MCB, Contactor, ACB, chống sét. Áp dụng từ 15/04.

 

GIÁ MCCB LS (APTOMAT) loại 2P (2 cực)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 560,000
ABN62c 60A 30 660,000
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 745,000
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 1,380,000
ABN402c 250-300-350-400A 50 3,360,000
ABS32c 10A 25 585,000
ABS102c 50-75-100-125A 85 1,060,000
ABS202c 125-150-175-200-225-250A 85 1,590,000
BS32c (ko vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 76,000
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 88,000
GIÁ MCCB LS (APTOMAT) loại 3P (3 cực)
ABN53c 15-20-30-40-50A 18 650,000
ABN63c 60A 18 755,000
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 860,000
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 1,640,000
ABN403c 250-300-350-400A 42 4,100,000
ABN803c 500-630A 45 8,300,000
ABN803c 700-800A 45 9,350,000
ABS33c 5A-10A 14 680,000
ABS53c 15-20-30-40-50A 22 770,000
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,265,000
ABS203c 125,150,175,200,225,250A 42 2,070,000
ABS403c 250-300-350-400A 65 4,560,000
ABS803c 500-630A 75 10,600,000
ABS803c 700-800A 75 12,000,000
ABS1003b 1000A 65 22,500,000
ABS1203b 1200A 65 24,800,000
TS1000N 3P 1000A 50 45,000,000
TS1250N 3P 1250A 50 46,000,000
TS1600N 3P 1600A 50 51,000,000
TS1000H 3P 1000A 70 46,000,000
TS1250H 3P 1250A 70 47,000,000
TS1600H 3P 1600A 70 52,000,000
GÍA MCCB LS (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max
ABE 103G 63-80-100A 16 1,620,000
ABS 103G 80-100A 25 1,995,000
ABE 203G 125-160-200-250A 16 1,785,000
ABS 203G 125-160-200-250A 25 2,220,000
GIÁ PHỤ KIỆN MCCB LS
Shunt Trip ABN/S50~250AF 720,000
(SHT) ABN/S400~800AF 850,000
(Cuộn đóng ngắt) ABS1003b~1204b 2,100,000
TS1000~1600 1,060,000
Under Vol. Trip ABN/S50~250AF 900,000
(UVT) ABN/S400~800AF 970,000
(Cuộn bảo vệ thấp áp) ABS1003b~1204b 2,260,000
Auxiliary switch ABN/S50~250AF 280,000
(AX) ABN/S400~800AF 420,000
(Tiếp điểm phụ) ABS1003b~1204b 1,350,000
Alarm switch ABN/S50~250AF 280,000
(AL) ABN/S400~800AF 420,000
(Tiếp điểm cảnh báo) ABS1003b~1204b 1,350,000
AL/AX ABN/S50~250AF 600,000
Busbar ABN/S803c 500~800A 750,000

 

GIÁ MCCB (APTOMAT) LS loại 4 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN54c 15-20-30-40-50A 18 940,000
ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 1,110,000
ABN204c 125,150,175,200,225,250A 30 2,080,000
ABN404c 250-300-350-400A 42 5,100,000
ABN804c 500-630 45 9,900,000
ABN804c 700-800A 45 11,700,000
ABS104c 30,40,50,60,75,100,125A 42 1,500,000
ABS204c 150,175,200,225,250A 42 2,500,000
ABS404c 250-300-350-400A 65 5,750,000
ABS804c 500-630A 75 13,300,000
ABS804c 800A 75 15,200,000
ABS1004b 1000A 65 26,500,000
ABS1204b 1200A 65 28,500,000
TS1000N 4P 1000A 50 47,000,000
TS1250N 4P 1250A 50 50,000,000
TS1600N 4P 1600A 50 56,000,000
ELCB (chống rò điện) loại 2 pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
32GRc 15-20-30A 1.5 260,000
32GRhd 15-20-30A 2.5 235,000
32KGRd 15-20-30A 2.5 260,000
EBS52Fb 40-50A 2.5 460,000
EBE102Fb 60-75-100A 5 820,000
EBN52c 30-40-50A 30 1,120,000
EBN102c 60-75-100A 35 1,500,000
EBN202c 125,150,175,200,225,250A 65 3,300,000
ELCB (chống rò điện) loại 3 pha
EBN53c 15,20,30,40,50A 14 1,500,000
EBN103c 60,75,100A 18 1,750,000
EBN203c 125,150,175,200,225,250A 26 3,800,000
EBN403c 250-300-350-400A 37 7,370,000
EBN803c 500,630A 37 13,000,000
EBN803c 800A 37 15,800,000
ELCB (chống rò điện) loại 4 cực
EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18 2,660,000
EBS104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 37 3,000,000
EBS204c 125,150,175,200,225,250A 37 5,650,000
EBN404c 250,300,350,400A 37 10,500,000
PHỤ KIỆN MCCB LS
         Handle DH100-S for ABN103c 430,000
DH125-S for ABS125c 450,000
DH250-S for ABH250c 460,000
(tay xoay gắn trực tiếp) N~70S for ABN403c 860,000
N~80S for ABN803c 880,000
Extended Handle EH100-S for ABN100c 630,000
EH125-S for ABS125c 640,000
EH250-S for ABN250c 660,000
(tay xoay gắn ngoài) E-70U-S for ABN403c 1,400,000
E-80U-S for ABN803c 1,600,000
Mechanical interlock MI-43S for ABN/S403c 900,000
(Khóa liên động) MI-83S for ABN/S803c 1,000,000
Tấm chắn pha: IB-13 for ABN52~103c 9,000
Tấm chắn pha: IB-23 for ABS103c~ABN/S203c 18,000
Tấm chắn pha: B-43B for ABN/S403c 32,000

 

 GIÁ MCB LS (CB tép)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
BKN -1P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 67,000
BKN -1P 50-63A 6KA 70,000
BKN -2P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 146,000
BKN -2P 50-63A 6KA 149,000
BKN -3P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 232,000
BKN -3P 50-63A 6KA 237,000
BKN -4P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 380,000
BKN -4P 50-63A 6KA 420,000
BKN-b 1P 6~40A 10KA 99,000
BKN-b 1P 50~63A 10KA 119,000
BKN-b 2P 6~40A 10KA 215,000
BKN-b 2P 50~63A 10KA 253,000
BKN-b 3P 6~40A 10KA 340,000
BKN-b 3P 50~63A 10KA 440,000
BKN-b 4P 6~40A 10KA 545,000
BKN-b 4P 50~63A 10KA 635,000
BKH 1P 80-100A 10KA 191,000
BKH 1P 125A 10KA 330,000
BKH 2P 80-100A 10KA 419,000
BKH 2P 125A 10KA 467,000
BKH 3P 80-100A 10KA 668,000
BKH 3P
125A 10KA 737,000
BKH 4P 80-100A 10KA 864,000
BKH 4P 125A 10KA 1,050,000
GIÁ Surge Protective Device (Thiết bị chống sét) - 1,2,3,4 Pole
Tên hàng Voltage protection Icu(KA) Giá bán
BKS-A 1P AC220V, <1.2KV 10KA 660,000
BKS-A 2P AC220V, <1.2KV 10KA 1,310,000
BKS-A 3P AC220V, <1.2KV 10KA 1,970,000
BKS-A 4P AC220V, <1.2KV 10KA 2,620,000
BKS-B 1P AC220V, <1.5KV 20KA 710,000
BKS-B 2P AC220V, <1.5KV 20KA 1,430,000
BKS-B 3P AC220V, <1.5KV 20KA 2,130,000
BKS-B 4P AC220V, <1.5KV 20KA 2,840,000
BKS-C 1P AC220V, <1.5KV 40KA 870,000
BKS-C 2P AC220V, <1.5KV 40KA 1,750,000
BKS-C 3P AC220V, <1.5KV 40KA 2,620,000
BKS-C 4P AC220V, <1.5KV 40KA 3,500,000
BKS-D 1P AC380V, <2.0KV 60KA 1,090,000
BKS-D 2P AC380V, <2.0KV 60KA 2,180,000
BKS-D 3P AC380V, <2.0KV 60KA 3,270,000
BKS-D 4P AC380V, <2.0KV 60KA 4,370,000
BKS-E 1P AC380V, <2.5KV 70KA 1,250,000
BKS-E 2P AC380V, <2.5KV 70KA 2,520,000
BKS-E 3P AC380V, <2.5KV 70KA 3,770,000
BKS-E 4P AC380V, <2.5KV 70KA 5,020,000

 

GIÁ RCCB LS (chống rò điện)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
RKP 1P+N 3-6-10-16-20-25-32A 4.5 330,000
RKS 1P+N 6-10-16-20-25-32A 10 685,000
RKN 1P+N 25-32-40A 540,000
RKN 1P+N 63A 550,000
RKN 3P+N 25-32-40A 670,000
RKN 3P+N 63A 750,000
RKN-b 1P+N 40A 640,000
RKN-b 1P+N 63A 690,000
RKN-b 1P+N 80~100A 790,000
RKN-b 3P+N 40A 900,000
RKN-b 3P+N 63A 999,000
RKN-b 3P+N 80~100A 1,190,000
SWITCH DISCONNECTOR
Tên hàng In (A) Giá bán
BKD 1P 40,50,63,80,100A 66,000
BKD 2P 40,50,63,80,100A 135,000
BKD 3P 40,50,63,80,100A 215,000
BKD 4P 40,50,63,80,100A 305,000
PHỤ KIỆN MCB
Auxiliary switch: AX for BKN 150,000
Alarm switch: AL for BKN 150,000
Auxiliary switch: AX for BKN-b 175,000
Alarm switch: AL for BKN-b 175,000
Shunt for BKN 185,000
OVT/UVT for BKN 310,000
Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL)
Tên hàng Voltage protection Icu(KA) Giá bán
SPL-110S AC110V/220V, < 1.5KV 20KA 2,460,000
SPL-220S AC220V, < 1.5KV 40KA 4,910,000
SPL-220S AC220V, < 1.5KV 80KA 6,560,000
Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V
SPT-380S AC380V, < 2.0KV 40KA 7,110,000
SPT-380S AC380V, < 2.0KV 80KA 8,740,000
SPT-380S AC380V, < 2.0KV 120KA 12,020,000
SPT-380S AC380V, < 2.0KV 160KA 14,750,000
Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V
SPT-440S AC440V, < 2.0KV 40KA 7,110,000
SPT-440S AC440V, < 2.0KV 80KA 8,740,000
SPT-440S AC440V, < 2.0KV 120KA 12,020,000
SPT-440S AC440V, < 2.0KV 160KA 14,750,000
Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY)
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 40KA 6,560,000
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 80KA 8,740,000
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 120KA 12,020,000
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 160KA 14,750,000
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 200KA 14,750,000
SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 240KA 14,750,000

 

GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil
Tên hàng In (A) Giá bán
MC-6a (1) 6A (1a) 235,000
MC-9a (1) 9A (1a) 255,000
MC-12a (1) 12A (1a) 265,000
MC-18a (1) 18A (1a) 415,000
MC-9b (2) 9A (1a1b) 265,000
MC-12b (2) 12A (1a1b) 297,000
MC-18b (2) 18A (1a1b) 435,000
MC-22b (2) 22A (1a1b) 530,000
MC-32a (2) 32A (2a2b) 775,000
MC-40a (2) 40A (2a2b) 915,000
MC-50a (3) 50A (2a2b) 1,090,000
MC-65a (3) 65A (2a2b) 1,250,000
MC-75a (4) 75A (2a2b) 1,420,000
MC-85a (4) 85A (2a2b) 1,730,000
MC-100a (4) 100A (2a2b) 2,250,000
MC-130a (5) 130A (2a2b) 2,700,000
MC-150a (5) 150A (2a2b) 3,460,000
MC-185a (6) 185A (2a2b) 4,550,000
MC-225a (6) 225A (2a2b) 5,250,000
MC-265a (7) 265A (2a2b) 7,100,000
MC-330a (7) 330A (2a2b) 7,750,000
MC-400a (7) 400A (2a2b) 8,900,000
MC-500a (8) 500A (2a2b) 17,500,000
MC-630a (8) 630A (2a2b) 18,500,000
MC-800a (8) 800A (2a2b) 23,500,000
GIÁ TIẾP ĐIỂM TỤ BÙ CHO CONTACTOR (CAPACITOR FOR CONTACTOR)
AC-9 MC-6a~40a 335,000
AC-50 MC-50a~100a 415,000
TIẾP ĐIỂM PHỤ
UA-1 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a 72,000
UA-2 (bên trên) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a 72,000
UA-4 (bên trên) 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a 125,000
AU-100 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a 180,000
KHÓA LIÊN ĐỘNG
UR-2 MC-6a~150a 160,000
AR-180
MC-185a~400a 640,000
AR-600 MC-500a~800a 9,500,000
CONTACTOR RELAYS
MR-4 (2NO+2NC) 4 Poles AC 360,000
MR-6 (3NO+3NC) 6 Poles AC 430,000
MR-8 (4NO+4NC) 8 Poles AC 500,000
MR-4 (2NO+2NC) 4 Poles DC 395,000
MR-6 (3NO+3NC) 6 Poles DC 465,000
MR-8 (4NO+4NC) 8 Poles DC 540,000

 

GIÁ RƠ LE NHIỆT LS
Tên hàng In (A) Giá bán
MT-12 (1) 0.63~18A 235,000
MT-32 (2) 0.63~19A 265,000
MT-32 (2) 21.5~40A 280,000
MT-63 (3) 34-50, 45-65A 615,000
MT-95 (4) 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A 870,000
MT-150 (5) 80-105A, 95-130A,110-150A 1,300,000
MT-225 (6) 85-125,100-160,120-185,160-240A 2,365,000
MT-400 (7) 200-330A và 260-400A 3,425,000
MT-800 (8) 400-630A và 520-800A 6,360,000
GIÁ RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
GMP22-2P (1a1b) 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 630,000
GMP22-3P (1a1b) 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 910,000
GMP40-2P (1a1b) 4~20A, 8~40A 660,000
GMP40-3P (1a1b) 4~20A, 8~40A 930,000
(1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
7-10A; 9-13A; 12-18A;
(2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
(3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
(4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
(5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
(6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
(8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
GIÁ CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ LS
Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b 132,000
Coil for MC32a, 40a 132,000
Coil for MC-50a, 65a 190,000
Coil for MC-75a, 85a, 100a 225,000
Coil for MC-130a, 150a
1,080,000
Coil for MC-185a, 225a 1,380,000
Coil for MC-330a, 400a 2,530,000
Coil for MC-630a, 800a 3,400,000
DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2)
UW-18 dùng cho MC-6a~18a 192,000
UW-22 dùng cho MC-9b~22b 192,000
UW-32 dùng cho MC-32a & 40a
212,000
UW-63 dùng cho MC-50a & 65a 245,000
UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a 490,000
HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
MW-9bB~22bB Steel dùng cho MC-6a~22b 530,000
MW-32aB/40aB Steel dùng cho MC-32a, 40a 720,000
MW-50aB/65aB Steel dùng cho MC-50a, 65a 930,000
MW-75aB~100aB Steel dùng cho MC-75a~100a 960,000

 

GIÁ ACB METASOL 3 Pha (loại FIXED)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
AN-06D3-06H  630A 65 45,000,000
AN-08D3-08H 800A 65 49,000,000
AN-10D3-10H 1000A 65 49,500,000
AN-13D3-13H 1250A 65 50,000,000
AN-16D3-16H 1600A 65 52,000,000
AS-20E3-20H 2000A 85 63,000,000
AS-25E3-25H 2500A 85 80,000,000
AS-32E3-32H 3200A 85 91,000,000
AS-40E3-40H 4000A 85 155,000,000
AS-40F3-40H 4000A 100 160,000,000
AS-50F3-50H 5000A 100 165,000,000
AS-63G3-63H 6300A 120 270,000,000
GIÁ ACB METASOL 4 POLES (FIXED)
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
AN-06D4-06H 630A 65 51,000,000
AN-08D4-08H 800A 65 54,000,000
AN-10D4-10H  1000A 65 56,000,000
AN-13D4-13H  1250A 65 60,500,000
AN-16D4-16H  1600A 65 61,000,000
AS-20E4-20H  2000A 85 73,500,000
AS-25E4-25H  2500A 85 95,000,000
AS-32E4-32H  3200A 85 112,000,000
AS-40E4-40H  4000A 85 186,000,000
AS-40F4-40H  4000A 100 192,000,000
AS-50F4-50H  5000A 100 197,000,000
AS-63G4-63H  6300A 120 350,000,000
GIÁ PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp UVT coil 2,265,000
(UVT+UDC)
UDC: UVT Time Delay Controller 2,500,000
Shunt Coil (cuộn mở) SHT for ACB 1,985,000

 

GIÁ ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
AN-06D3-06A  600A 65 60,000,000
AN-08D3-08A  800A 65 61,000,000
AN-10D3-10A  1000A 65 62,000,000
AN-13D3-13A  1250A 65 63,000,000
AN-16D3-16A  1600A 65 64,000,000
AS-20E3-20A  2000A 85 74,000,000
AS-25E3-25A  2500A 85 93,000,000
AS-32E3-32A  3200A 85 112,000,000
AS-40E3-40A  4000A 85 170,000,000
AS-40F3-40A  4000A 100 185,000,000
AS-50F3-50A  5000A 100 190,000,000
AS-63G3-63A  6300A 120 315,000,000
GIÁ ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
AN-06D4-06A  600A 65 62,000,000
AN-08D4-08A  800A 65 64,000,000
AN-10D4-10A  1000A 65 67,000,000
AN-13D4-13A  1300A 65 69,000,000
AN-16D4-16A  1600A 65 70,000,000
AS-20E4-20A  2000A 85 88,000,000
AS-25E4-25A 
2500A
85 105,000,000
AS-32E4-32A 
3200A
85 130,000,000
AS-40E4-40A  4000A 85 212,000,000
AS-40F4-40A  4000A 100 265,000,000
AS-50F4-50A  5000A 100 300,000,000
AS-63G4-63A  6300A 120 375,000,000
PHỤ KIỆN ACB
Khóa liên động 2-way (dùng cho 2 ACB) 19,840,000
(Mechanical Interlock) 3-way (dùng cho 3 ACB) 39,680,000
Tấm chắn pha IB for ACB 630A~6300A 450,000

 

Tải về máy bản đầy đủ Bảng giá LS 2015