Bảng giá tụ bù Mikro - 01-12-2015

Bảng giá tụ bù Mikro : tụ khô (1 pha - 3 pha), tụ dầu (3 pha) điện áp 230V, 440V, 690V, 720V,.... Áp dụng 01/12/2015 

 

Bảng Giá Tụ Bù Mikro 

(Áp dụng từ ngày 01/12/2015) 

STT

Mã Hàng

Thông Số Kỹ Thuật

Giá List (VND)

Ghi Chú

Tụ bù 1P Khô Trong Nhà 250V

1

MKC-255025KS

Tụ bù 1P 250V 2.5KA 50Hz

375,000

150.000/Kvar

2

MKC-255050KS

Tụ bù 1P 250V 5KA 50Hz

700,000

 140.000/Kvar 

3

MKC-255100KS

Tụ bù 1P 250V 10KA 50Hz

1,200,000

 120.000/Kvar 

Tụ bù 3P Khô Trong Nhà 230V

4

MKC-235100KT

Tụ bù 3P 230V 10Kvar 50Hz

950,000

95.000/Kvar

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 230V

5

MMS-235100KT

Tụ bù 3P dầu 230V 10Kvar 50Hz

1,050,000

105.000/Kvar

6

MMS-235300KT

Tụ bù 3P dầu 230V 30Kvar 50Hz

3,150,000

7

MMS-235500KT

Tụ bù 3P dầu 230V 50Kvar 50Hz

5,250,000

Tụ bù 3P Khô Trong Nhà 440V

8

MKC-445025KT

Tụ bù 3P 440V 2.5Kvar 50Hz

270,000

108.000/Kvar

9

MKC-445050KT

Tụ bù 3P 440V 5Kvar 50Hz

345,000

69.000/Kvar

10

MKC-445100KT

Tụ bù 3P 440V 10Kvar 50Hz

525,000

 52.500/Kvar 

11

MKC-445150KT

Tụ bù 3P 440V 15Kvar 50Hz

660,000

44.000/Kvar

12

MKC-445200KT

Tụ bù 3P 440V 20Kvar 50Hz

820,000

41.000/Kvar

13

MKC-445250KT

Tụ bù 3P 440V 25Kvar 50Hz

1,025,000

14

MKC-445300KT

Tụ bù 3P 440V 30Kvar 50Hz

1,230,000

15

MKC-445400KT

Tụ bù 3P 440V 40Kvar 50Hz

2,180,000

54.500/Kvar

16

MKC-445500KT

Tụ bù 3P 440V 50Kvar 50Hz

2,275,000

45.500/Kvar

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 440V

17

MMS-445010KT

Tụ bù 3P dầu 440V 10Kvar 50Hz

505,000

50.500/Kvar

18

MMS-445015KT

Tụ bù 3P dầu 440V 15Kvar 50Hz

757,500

19

MMS-445020KT

Tụ bù 3P dầu 440V 20Kvar 50Hz

1,010,000

20

MMB-445025KT

Tụ bù 3P dầu 440V 25Kvar 50Hz

1,262,500

21

MMB-445030KT

Tụ bù 3P dầu 440V 30Kvar 50Hz

1,515,000

22

MMB-445040KT

Tụ bù 3P dầu 440V 40Kvar 50Hz

2,020,000

23

MMB-445050KT

Tụ bù 3P dầu 440V 50Kvar 50Hz

2,525,000

Tụ bù 3P Khô Trong Nhà 690V

24

MKC-695200KT

Tụ bù 3P 690V 20Kvar 50Hz

1,200,000

60.000/Kvar

25

MKC-695250KT

Tụ bù 3P 690V 25Kvar 50Hz

1,500,000

26

MKC-695300KT

Tụ bù 3P 690V 30Kvar 50Hz

1,800,000

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 690V

27

MMB-695050KT

Tụ bù 3P dầu 690V 50Kvar 50Hz

3,500,000

70.000/Kvar

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 720V

27

MMB-725050KT

Tụ bù 3P dầu 720V 50Kvar 50Hz

3,750,000

75.000/Kvar

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 800V

28

MMB-805050KT

Tụ bù 3P dầu 800V 50Kvar 50Hz

4,000,000

80.000/Kvar

Tụ bù 3P Dầu Trong Nhà 1100V

29

MMB-1105050KT

Tụ bù 3P dầu 1100V 50Kvar 50Hz

4,750,000

95.000/KvarTải về máy Bảng giá tụ bù Mikro 2015