Bảng giá tủ tụ bù

Bảng giá tủ tụ bù : 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 240, 250, 300KVar

Tủ tụ bù hoàn thiện được thiết kế, thi công chuẩn, dùng cho trạm đến 630KVA. Sử dụng contactor chuyên dụng cho tụ bù giúp giảm dòng đóng tụ, giảm tia lửa điện, kéo dài tuổi thọ của tụ. Nếu tủ của quý khách nẳm ngoài bảng giá, hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt.

BẢNG GIÁ TỦ TỤ BÙ HOÀN THIỆN, THIẾT KẾ CHUẨN

(Áp dụng từ ngày 01/09/2015 - Chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển)

TỦ TỤ BÙ CHỈ CÓ MCCB CHÍNH, KHÔNG CÓ MCCB NHÁNH

tu tu bu mccb chinh 01 tu tu bu mccb chinh 02

 

1

Tủ tụ bù 40Kvar

4 cấp
10:10:10:10

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB chính (C&S - India)
_Tụ Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-20-30-40 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75KVA (3x25KVA)

SK

7,175,000

Mikro

8,425,000

2

Tủ tụ bù 60Kvar

4 cấp
15:15:15:15

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB chính (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 15-30-45-60 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75-100KVA

SK

8,075,000

Mikro

9,325,000

3

Tủ tụ bù 70Kvar

4 cấp
10:20:20:20

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB chính (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-30-50-70 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75 - 100KVA

SK

10,700,000

Mikro

11,950,000

4

Tủ tụ bù 80Kvar

4 cấp
20:20:20:20

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 20-40-60-80 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75KVA (3x25KVA)

SK

12,550,000

Mikro

13,800,000

 

 

 

TỦ TỤ BÙ CHỈ CÓ MCCB NHÁNH, KHÔNG CÓ MCCB CHÍNH

tu tu bu nhanh 01

tu tu bu mccb nhanh 02

 

5

Tủ tụ bù 35Kvar

4 cấp
5:10:10:10

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 5-10-15-20-25-30-35 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75KVA (3x25KVA)

SK

8,550,000

Mikro

9,860,000

6

Tủ tụ bù 40Kvar

4 cấp
10:10:10:10

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-20-30-40 Kvar
_Thường dùng cho trạm 75KVA (3x25KVA)

SK

8,750,000

Mikro

10,060,000

7

Tủ tụ bù 60Kvar

4 cấp
15:15:15:15

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 15-30-45-60 Kvar
_Thường dùng cho trạm 100-125kvar (3x37.5kvar)

SK

10,589,000

Mikro

11,899,000

8

Tủ tụ bù 70Kvar

4 cấp
10:20:20:20

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-20-30-40-50-60-70Kvar
_Thường dùng cho trạm 100-150KVA (3x50KVA)

SK

12,133,000

Mikro

13,443,000

9

Tủ tụ bù 80Kvar

4 cấp
20:20:20:20

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 20-40-60-80Kvar
_Thường dùng cho trạm 125-180KVA

SK

13,603,000

Mikro

14,914,000

10

Tủ tụ bù 100KVar 4 cấp
25:25:25:25

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 25-50-75-100Kvar
_Thường dùng cho trạm 125-180KVA

SK

16,618,000

Mikro

17,928,000

11

Tủ tụ bù 105KVar 4 cấp
15:30:30:30

 

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 30-60-90-120Kvar
_Thường dùng cho trạm 150-200kvar

SK

17,353,000

Mikro

18,664,000

12

Tủ tụ bù 120KVar 4 cấp
30:30:30:30

_ 4 cấp ứng động, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 30-60-90-120Kvar
_Thường dùng cho trạm 150-200kvar

SK

19,411,000

Mikro

20,723,000

13

Tủ tụ bù 140KVar 4 cấp
20:40:40:40

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 20-40-60-80-120-140Kvar
_Thường dùng cho trạm 180-240KVA

SK

22,353,000

Mikro

30,903,000

14

Tủ tụ bù 160KVar 4 cấp
40:40:40:40

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 40-80-120-160Kvar
_Thường dùng cho trạm 180-320KVA

SK

24,706,000

Mikro

26,016,000

15

Tủ tụ bù 200KVar 4 cấp
50:50:50:50

_ 3 cấp ứng động, một cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 50-100-150-200Kvar
_Thường dùng cho trạm 200-400KVA

SK

29,411,000

Mikro

30,723,000

16

Tủ tụ bù 50Kvar

6 cấp
5:5:10:10:10:10

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 5-10-15-…-40-45-50Kvar
_Thường dùng cho trạm
Pag7e5-212of5K4 va

SK

12,289,000

Mikro

13,040,000

17

Tủ tụ bù 60KVar

6 cấp
10:10:10:10:10:10

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-20-30-40-50-60Kvar
_Thường dùng cho trạm 75-125kvar

SK

13,220,000

Mikro

13,973,000

18

Tủ tụ bù 90KVar

6 cấp
15:15:15:15:15:15

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 15-30-45-60-75-90Kvar
_Thường dùng cho trạm 125-180kvar

SK

15,883,000

Mikro

16,635,000

19

Tủ tụ bù 100KVar 6 cấp
10:10:20:20:20:20

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 10-20-30-40…80-90-100Kvar
_Thường dùng cho trạm 150-240kvar

SK

17,353,000

Mikro

18,105,000

20

Tủ tụ bù 120KVar 6 cấp
20:20:20:20:20:20

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 20-40-60-80-100-120Kvar
_Thường dùng cho trạm 150-240kvar

SK

20,000,000

Mikro

20,753,000

21

Tủ tụ bù 150KVar 6 cấp
25:25:25:25:25:25

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 15-30-45-60-...-135-150Kvar
_Thường dùng cho trạm 180-300kvar

SK

23,676,000

Mikro

24,429,000

22

Tủ tụ bù 150KVar 6 cấp
15:15:30:30:30:30

 

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 15-30-45-60-...-135-150Kvar
_Thường dùng cho trạm 180-300kvar

SK

23,824,000

Mikro

24,576,000

23

Tủ tụ bù 180KVar 6 cấp
30:30:30:30:30:30

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.2mm (đủ ly)
_Đáp ứng 30-60-90-120-150-180Kvar
_Thường dùng cho trạm
Pag1e803-o3f004kvar

SK

28,676,000

Mikro

29,429,000

24

Tủ tụ bù 200KVar 6 cấp
20:20:40:40:40:40

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.5mm (đủ ly)
_Đáp ứng 20-40-...-180-200Kvar
_Thường dùng cho trạm 200-400kvar

SK

32,648,000

Mikro

33,399,000

25

Tủ tụ bù 240KVar 6 cấp
40:40:40:40:40:40

_ 6 cấp ứng động, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.5mm (đủ ly)
_Đáp ứng 40-80-120-160-200-240Kvar
_Thường dùng cho trạm 200-400kvar

SK

39,411,000

Mikro

40,164,000

26

Tủ tụ bù 250KVar 6 cấp
25:25:50:50:50:50

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.5mm (đủ ly)
_Đáp ứng 25-50-75-...-200-225-250Kvar
_Thường dùng cho trạm 250-500kvar

SK

41,103,000

Mikro

41,855,000

27

Tủ tụ bù 300KVar 6 cấp
50:50:50:50:50:50

_ 5 cấp ứng động, 1 cấp nền, có đèn báo pha
_ Dùng contactor chuyên dụng tụ bù (C&S - India)
_Có MCCB nhánh bảo vệ từng cấp (C&S - India)
_Tụ khô hiệu Mikro /Enerlux / Samwha/ Epcos
_Tủ đặt sẵn, tôn dày 1.5mm (đủ ly)
_Đáp ứng 50-100-150-200-250-300Kvar
_Thường dùng cho trạm 300-600kvar

SK

48,676,000

Mikro

49,429,000

Tải về máy Bảng giá tủ tụ bù

Xem thêm tủ tụ bù trên Facebook

Xem thêm Bảng giá tụ bù Mikro mới nhất