Bảng giá máy biến áp ILEC

BẢNG GIÁ BIẾN ÁP ILEC
Áp dụng từ 1/5/2017 - Giá chưa gồm thuế VAT

 

BIẾN ÁP CÁCH LY - 1 PHA

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

Hình Ảnh

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

A

VA

A

VA

In : 220V
Out : 9V-12V-18V-22V-24V

 

In : 220V
Out : 3V-4V-6V-7V-9V-12V

1

24

           140,000

 

1

12

             100,000

2

48

           210,000

 

2

24

             140,000

3

72

           290,000

 

3

36

             180,000

4

96

           445,000

 

4

48

             210,000

5

120

          570,000

 

5

60

             240,000

6

140

           670,000

 

6

72

             290,000

7

168

           725,000

 

7

84

             355,000

8

192

           765,000

 

8

96

             445,000

9

216

           890,000

 

9

108

            490,000

10

240

         1,020,000

 

10

120

             535,000

13

312

         1,235,000

 

15

180

             765,000

15

360

         1,435,000

 

17

204

             855,000

20

480

         1,515,000

 

19

228

             955,000

25

600

         1,900,000

 

20

240

         1,050,000

30

720

         2,100,000

 

25

300

         1,200,000

36

880

         2,250,000

 

35

420

         1,500,000

41

990

         2,600,000

 

40

480

         1,650,000

45.8

1100

         3,400,000

 

55

660

         2,000,000

62.5

1500

         4,500,000

 

60

720

         2,200,000

91.6

2200

         5,600,000

 

92

1100

         3,500,000

 

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

Hình Ảnh

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

A

VA

A

VA

In : 220V
Out : 100V - 110V

 

In : 380V - 415V
Out : 110V - 220V

300mA

33

           180,000

 

300mA

66

             270,000

600mA

66

           240,000

 

600mA

132

             585,000

1

110

           445,000

 

1

220

             765,000

1.5

165

          625,000

 

1.5

330

         1,020,000

2

220

           775,000

 

2

440

         1,270,000

2.5

275

           840,000

 

2.5

550

         1,460,000

3

330

         1,090,000

 

3

660

         1,650,000

4

440

         1,270,000

 

4

880

         2,160,000

5

550

         1,530,000

 

5

1.1K

         2,670,000

6

660

         1,650,000

 

6

1.32K

         3,440,000

7

770

         1,820,000

 

7

1.54K

         4,450,000

8

880

         2,110,000

 

8

1.76K

         4,710,000

9

990

         2,380,000

 

9

1.98K

         4,960,000

10

1.1K

         2,670,000

 

10

2.2K

         5,340,000

11

1.2K

         3,050,000

 

11

2.4K

         5,540,000

15

1.5K

         3,820,000

 

15

3K

         6,360,000

20

2.2K

         5,220,000

 

20

4.4K

         8,530,000

30

3.3K

         6,360,000

 

30

6.6K

       11,450,000

40

4.4K

         8,270,000

 

35

7.7K

       13,500,000

45

5K

       10,180,000

 

40

8.8K

       15,000,000

55

6K

       12,500,000

 

45

9.9K

      16,700,000

64

7K

       14,500,000

 

50

11K

       18,300,000

 

BIẾN ÁP CÁCH LY - 3 PHA

 

BIẾN ÁP TỰ NGẪU - 3 PHA

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

Hình Ảnh

Thông Số Kỹ Thuật

Đơn Giá

A

VA

A

VA

In : 380V - 415V
Out : 110V - 220V

 

In : 380V - 415V
Out : 110V - 220V

260mA

100

         1,070,000

 

 

390mA

150

         1,070,000

 

530mA

200

         1,360,000

 

650mA

250

         1,650,000

 

650mA

250

1,260,000

1.31

500

         2,100,000

 

1.31

500

1,750,000

1.96

750

         2,670,000

 

1.96

750

2,030,000

2.6

1K

         3,180,000

 

2.6

1K

2,160,000

3.9

1.5K

         3,750,000

 

 

5.3

2K

         4,710,000

 

5.3

2K

3,440,000

7.9

3K

         6,240,000

 

7.9

3K

4,070,000

10.5

4K

         8,530,000

 

10.5

4K

4,830,000

13.1

5K

       10,950,000

 

13.1

5K

6,100,000

19.7

7.5K

       14,380,000

 

19.7

7.5K

7,120,000

23.6

9K

       18,330,000

 

23.6

9K

8,900,000

26.2

10.5K

       19,100,000

 

26.2

10.5K

11,200,000

31.5

12K

       22,270,000

 

31.5

12K

12,700,000

39.4

15K

       26,600,000

 

39.4

15K

16,000,000

52.5

20K

       31,550,000

 

52.5

20K

21,000,000

65.6

25K

       39,950,000

 

65.6

25K

25,900,000

78.7

30K

       50,900,000

 

78.7

30K

28,800,000

105

40K

       59,800,000

 

105

40K

34,400,000

131.2

50K

       70,000,000

 

131.2

50K

44,500,000

157.5

60K

       82,700,000

 

157.5

60K

53,500,000

210

80K

       98,000,000

 

210

80K

62,300,000

262

100K

     114,500,000

 

262

100K

76,400,000